Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Оподаткування

Місія комітету – просувати реформу та покращення застосування податкової системи в Україні, зважаючи, що передбачувана, неупереджена та ефективна податкова система є важливим фактором як для полегшення ведення бізнесу, так і для позитивного розвитку української економіки в цілому.

Пріоритети комітету

1 пріоритет

Сприяти передбачуваності податкової політики та забезпечити справедливу, рівну та прозору податкову політику, а також сприяти діджиталізації та вдосконаленню податкової адміністрації

2 пріоритет

Забезпечити впровадження світових тенденцій та найкращих світових практик, а також боротьби з тіньовою економікою

3 пріоритет

Поліпшити інвестиційний клімат України за рахунок фіскального стимулювання прямих інвестицій

Відповідальні члени Ради директорів

Андрій Цимбал

EBS

Співголови

Анна Невмержицька

Михайло Поляков

Катерина Утіралова

Менеджери

Оксана Швець

Керівник напрямів «Оподаткування», «Митна політика»

Історії успіху

Новини

Офіційні постачальники послуг