Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Оподаткування

Місія комітету – просувати реформу та покращення застосування податкової системи в Україні, зважаючи, що передбачувана, неупереджена та ефективна податкова система є важливим фактором як для полегшення ведення бізнесу, так і для позитивного розвитку української економіки в цілому.

Пріоритети комітету

Пріоритет 1

Сприяти передбачуваності податкової політики та забезпечити справедливу, рівну та прозору податкову політику, а також сприяти діджиталізації та вдосконаленню податкової адміністрації

Пріоритет 2

Забезпечити впровадження світових тенденцій та найкращих світових практик, а також боротьби з тіньовою економікою

Пріоритет 3

Поліпшити інвестиційний клімат України за рахунок фіскального стимулювання прямих інвестицій

Відповідальні члени Ради директорів

Андрій Цимбал

EBS

Співголови

Світлана Мусієнко

Анна Невмержицька

Михайло Поляков

Історії успіху

Новини

Офіційні постачальники послуг