Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Оподаткування

Місія комітету – просувати реформу та покращення застосування податкової системи в Україні, зважаючи, що передбачувана, неупереджена та ефективна податкова система є важливим фактором як для полегшення ведення бізнесу, так і для позитивного розвитку української економіки в цілому.

Пріоритети комітету

1 пріоритет

Сприяти передбачуваності податкового законодавства та забезпечити справедливу, рівну та прозору податкову політику, а також просувати діджиталізацію та вдосконалення податкового адміністрування

2 пріоритет

Забезпечити впровадження глобальних тенденцій та найкращих світових практик, а також інструментів боротьби з тіньовою економікою

3 пріоритет

Поліпшити інвестиційний клімат України за рахунок фіскального стимулювання прямих іноземних інвестицій

Відповідальні члени Ради директорів

Андрій Цимбал

EBS

Співголови

Анна Невмержицька

Михайло Поляков

Катерина Утіралова

Менеджери

Оксана Швець

Керівник напрямів «Митна політика та сприяння торгівлі», «Оподаткування»

Історії успіху

Новини

Офіційні постачальники послуг