Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Американська торговельна палата занепокоєна можливими змінами оподаткування

Американська торговельна палата занепокоєна можливими змінами оподаткування

Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні (Палата), висловлює глибоке занепокоєння щодо передбачених проектами Законів №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та №4101 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» змін ставок податків та зборів, а також правил оподаткування.

Прогнозованість та виваженість змін податкового законодавства є пріоритетними для бізнес-спільноти. Запропоновані зміни порушують принцип стабільності податкового законодавства, адже вносяться пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, як передбачено Податковим кодексом України. Крім того, окремі запропоновані положення проектів Законів не враховують специфіку розвитку окремих галузей економіки та нівелюють стимулюючу функцію ставок податків. Наразі відсутнє чітке обґрунтування необхідності підвищення ставок податків та зборів, як передбачено чинним законодавством.

Сьогодні бізнес працює в умовах світової економічної кризи, що зумовлена пандемією COVID-19, і яка суттєвим чином вплинула на економіку України та спричинила помітний спад економічної та інвестиційної активності в країні. Наразі перед керівництвом держави постає питання щодо необхідності якнайшвидшого відновлення економіки та сприяння її зростанню. Прийняття ж запропонованих змін, на думку компаній-членів Палати, лише погіршить ситуацію та не сприятиме збільшенню надходжень до бюджету.

Враховуючи, що запровадження запропонованих змін може завдати значної шкоди інвестиційному клімату та економіці України, експерти компаній-членів Палати закликають забезпечити максимально прозорий, якісний та конструктивний процес доопрацювання зазначених законодавчих ініціатив із детальним вивченням та залученням представників бізнес-спільноти.

Офіційні постачальники послуг