Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Заява щодо проекту Закону №5600 стосовно внесення змін до Податкового кодексу України

Заява щодо проекту Закону №5600 стосовно внесення змін до Податкового кодексу України

2 червня 2021 року в Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (проект Закону №5600). Проектом Закону №5600 пропонується внесення суттєвих змін до податкового законодавства, що безпосередньо впливатимуть на адміністрування податків, базу оподаткування і порядок обчислення податків.

Експерти компаній-членів Палати проаналізували запропоновані зміни до Податкового кодексу України та вважають переважну частину запропонованих змін неприйнятними для бізнес-середовища. Було надано низку коментарів та застережень щодо положень, які призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків, погіршення інвестиційної привабливості України, а також негативно вплинуть на розвиток економіки країни в цілому.

Серед таких положень є наступні:

  1. Зміни в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків;
  2. Внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ;
  3. Погіршення становища платників податків у процесі узгодження податкового зобов’язання та його оскарження;
  4. Перегляд податкових ставок та збільшення податкового навантаження на окремі галузі, включаючи акцизи, оренду за користування радіочастотним ресурсом, запровадження акцизного збору на відновлювані джерела енергії;
  5. Порушення принципу стабільності податкового законодавства.

Крім того, бізнес-спільнота занепокоєна впровадженням значних змін до податкового законодавства без передбачення достатнього перехідного періоду, оскільки це негативно впливає й на інвестиційну привабливість України, адже такі зміни шкодять довгостроковому бюджетному плануванню компаній.

Компанії-члени Палати закликають Парламент не підтримувати запровадження зазначених змін та відхилити проект Закону №5600 з огляду на значний негативний вплив у разі реалізації передбачених норм.

Офіційні постачальники послуг