Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Клуби та Хаби

Клуби та Хаби Палати – це нетворкінг-платформи для обміну ідеями та найкращими практиками, а також обговорення різноманітних бізнес-питань.

Комплаєнс-клуб

Учасники Комплаєнс-клубу обговорюють виклики та можливості запровадження ефективної системи комплаєнсу, зокрема питання створення комплаєнс-системи в Україні, беручи за основу позитивний досвід зарубіжних країн

Хаб з питань корпоративної соціальної відповідальності

Платформа для побудови B2B відносин та налагодження контактів з однодумцями-фахівцями з корпоративної соціальної відповідальності для подальшої співпраці та обміну досвідом

GR Professionals Network

Платформа створена для поширення та впровадження прозорих практик GR та адвокації в Україні, що засновані на міжнародних стандартах. Вона має на меті функціонувати як платформа для бізнес-спільноти та органів державної влади задля обговорення та розвитку практик GR та адвокації, які побудовані на принципах етики та нульової толерантності до корупції.

Healthcare Marketing HUB

Healthcare Marketing HUB створений для обміну інноваційними ідеями, новими розробками у сфері охорони здоров’я, а також відстеженням тенденцій на ринку серед професіоналів галузі провідних компаній

Офіційні постачальники послуг