Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Робочі групи

Робочі групи Палати є інструментами для досягнення окремих цілей в рамках Комітетів Палати. Співпрацюючи з уповноваженими органами державної влади та іншими стейкхолдерами, Робочі групи формують підґрунтя для вирішення вузькоспеціалізованих питань, що мають вплив на роботу компаній-членів.

Офіційні постачальники послуг