Робочі групи

Робочі групи Палати є інструментами для досягнення конкретних цілей в рамках Комітетів. Співпрацюючи з уповноваженими органами державної влади та іншими стейкхолдерами, Робочі групи формують підґрунтя для вирішення вузькоспеціалізованих питань, що мають вплив на роботу компаній-членів

Офіційні постачальники послуг