Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Відновлювальні джерела енергії

Місія комітету – сприяти прозорості та стабільності на ринку відновлювальних джерел енергії, створюючи сприятливі та рівні умови для ведення бізнесу та залучення інвестицій міжнародних та національних компаній.

Пріоритети комітету

1 пріоритет

Сприяти сталості законодавства щодо підтримки виробників енергії з відновлюваних джерел та поступового погашення боргів на ринку електроенергії, а також дотримання існуючих гарантій, наданих інвесторам на законодавчому рівні, а також сприяння більшій прозорості у прийнятті рішень та покращенню умов для розвитку нових проектів відновлюваних джерел енергії

2 пріоритет

Виступати за створення механізму компенсацій та виплат приватним виробникам енергії з відновлюваних джерел, які постраждали від триваючої війни

3 пріоритет

Підвищувати інвестиційну привабливість проектів відновлюваної енергетики шляхом приведення вторинного законодавства у відповідність до кращих міжнародних практик

Відповідальні члени Ради директорів

Сергій Мартинчук

EBS

Співголови

Магнус Йогансен

Ярослав Петров

Вікторія Письменна

Менеджери

Анна Коберник

Менеджер з питань стратегічного розвитку (Енергетика; Відновлювальні джерела енергії)

Ярина Тильчак

Асистент Департаменту стратегічного розвитку

Історії успіху

Новини

Офіційні постачальники послуг