Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Американська торговельна палата в Україні закликає Уряд виконати свої зобов’язання перед виробниками відновлюваних джерел енергії

Американська торговельна палата в Україні закликає Уряд виконати свої зобов’язання перед виробниками відновлюваних джерел енергії

Американська торговельна палата в Україні закликає Уряд та органи державної влади виконати передбачені чинним законодавством зобов'язання та попередити прийняття органами державної влади рішень, що суперечитимуть досягнутим раніше домовленостям між державою та інвесторами.

Метою прийняття Закону №810-IX була стабілізація «зеленого» тарифу та підвищення ліквідності ринку електричної енергії шляхом законодавчого закріплення положень, передбачених у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаного 10.06.2020р. між Урядом та асоціаціями з відновлюваної енергетики. Зокрема, для покриття дефіциту платежів виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) положеннями Закону №810-IX передбачено 20% співфінансування з Державного бюджету та випуск облігацій внутрішньої державної позики.

Враховуючи, що жоден із зазначених механізмів не був реалізований ні при затвердженні Державного бюджету на 2021 рік, ні шляхом застосування боргових фінансових інструментів, компанії-члени Палати очікували, що джерелом покриття боргу перед виробниками ВДЕ стануть позики державних банків для оператора системи передачі (ОСП). Однак, 16 січня 2021 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала настанову щонайменше 50% коштів, отриманих ОСП в рамках зазначених кредитів, направляти на погашення інших заборгованостей.

Таке рішення НКРЕКП у поєднанні з відсутністю дій з боку Уряду щодо імплементації Закону №810-IX свідчить про явне небажання України виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Оскільки 40% існуючої заборгованості ДП «Гарантований покупець» так і не були погашені до 2020 року, а недостатня ліквідність українського ринку електричної енергії ставить під сумнів стабілізацію повних виплат виробникам ВДЕ, такі рішення, що суперечать досягнутим раніше домовленостям, стануть прямою загрозою інвестиційному клімату країни.

Офіційні постачальники послуг