Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Охорона здоров’я

Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1300 про оцінку медичних технологій

Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1300 про оцінку медичних технологій

Американська торговельна палата в Україні (Палата) вітає прийняття Кабінетом Міністрів України постанови №1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій».

Впровадження оцінки медичних технологій (ОМТ) ​​дозволить:

  • Оптимізувати видатки з Державного бюджету на охорону здоров’я;
  • Визначити ефективні, безпечні та економічно доцільні лікарські засоби;
  • Розширити доступ до ефективних ліків та медичних виробів;
  • Розширити можливості закупівель ефективних ліків та медичних виробів. Наприклад, звіти, отримані за результатами ОМТ, будуть використані Міністерством охорони здоров’я України для розширення переліку ліків, що закуповуються в рамках централізованого механізму закупівель, і можуть використовуватися обласними Департаментами охорони здоров’я та Київською міською державною адміністрацією для забезпечення потреб регіональних цільових програм з охорони здоров’я.
  • На додаток до позитивного впливу на систему охорони здоров’я – підвищити рівень професійної експертизи та оцінки.

Експерти компаній-членів Палати брали активну участь у розробці цієї постанови, зокрема надавали якісну експертизу, залучаючи національних та міжнародних експертів, підвищували обізнаність стейкхолдерів щодо ОМТ, надавали пропозиції та коментарі щодо врегулювання положень постанови.

Експерти Комітету Палати з питань охорони здоров’я підтримують впровадження ОМТ в Україні та продовжать надавати експертизу з метою розвитку та покращення системи охорони здоров’я в Україні

Офіційні постачальники послуг