Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Інтелектуальна власність

Парламент ухвалив законопроект №5552-1 «Про авторське право та суміжні права» у другому читанні

Парламент ухвалив законопроект №5552-1 «Про авторське право та суміжні права» у другому читанні

Американська торговельна палата в Україні (Палата) вітає прийняття Верховною Радою України проекту Закону №5552-1 «Про авторське право та суміжні права» (проект Закону) у другому читанні.

Проект Закону розроблений з метою:

  • удосконалення правового регулювання питань стосовно здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав;
  • гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу (ЄС) у сфері авторського права і суміжних прав шляхом імплементації зокрема Директиви 2001/29/ЄС.

Прискорення набуття Україною членства в ЄС шляхом наближення національного законодавства в сфері конкуренції, митної справи, охорони здоров’я, захисту прав інтелектуальної власності, медіа є одним із 10 пріоритетів для економічного відновлення України після війни, розроблених експертами Палати.

Ми підтримуємо реформу авторського права та суміжних прав в Україні, задекларовану в проекті Закону №5552-1, та сподіваємося на якнайшвидше підписання відповідного Закону Президентом України та подальшу успішну імплементацію його положень.

Офіційні постачальники послуг