Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Інтелектуальна власність

Комітет засновано для сприяння розробці ефективних регуляторних та інституційних механізмів, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності, а також розвитку інновацій та творчості в Україні.

Пріоритети комітету

1 приорітет

Сприяти гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС шляхом ефективної комунікації з урядом та парламентом

2 приорітет

Створити ефективні механізми боротьби з підробками та нелегальною торгівлею

3 приорітет

Підвищити рівень обізнаності щодо ризиків порушення прав інтелектуальної власності та поваги до інтелектуальної власності

Відповідальні члени Ради директорів

Ян Пітер де Йонг

EBS

Співголови

Олександр Козирєв

Катерина Олійник

Олексій Столяренко

Офіційні постачальники послуг