Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Інтелектуальна власність

Комітет засновано для сприяння розробці ефективних регуляторних та інституційних механізмів, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності, а також розвитку інновацій та творчості в Україні.

Пріоритети комітету

1 пріоритет

Сприяти гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС шляхом ефективної комунікації з урядом та парламентом

2 пріоритет

Створити ефективні механізми боротьби з підробками та нелегальною торгівлею

3 пріоритет

Підвищити рівень обізнаності щодо ризиків порушення прав інтелектуальної власності та поваги до інтелектуальної власності

Відповідальні члени Ради директорів

Леонід Полупан

EBS

Співголови

Олександр Козирєв

Катерина Олійник

Олексій Столяренко

Менеджери

Юлія Борщ

Менеджер з питань стратегічного розвитку (Правова політика; інтелектуальна власність)

Офіційні постачальники послуг