Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

10 пріоритетів для економічного відновлення України після війни

10 пріоритетів для економічного відновлення України після війни

  1. Забезпечити національну безпеку та оборону України в співпраці з міжнародними союзниками.
  2. Прискорити набуття Україною членства в Європейському Союзі шляхом наближення національного законодавства в сфері конкуренції, митної справи, охорони здоров’я, захисту прав інтелектуальної власності, медіа та ін.
  3. Імплементувати верховенство права, реальну та ефективну судову реформу, справедливе правосуддя, забезпечити прозорий відбір суддів усіх інстанцій. Дотримуватися незалежності Національного банку, Антимонопольного комітету та антикорупційних органів. Реформувати сектор державних підприємств та державних банків.
  4. Лібералізувати трудове законодавство та впровадити політики соціального забезпечення, у тому числі добровільного медичного страхування, що стимулюють людей жити, працювати та інвестувати в Україні.
  5. Адаптувати та проводити збалансовану монетарну, фіскальну, бюджетну та боргову політики задля створення фундаменту для швидкого економічного зростання. Забезпечити достатнє страхування політичних ризиків для інвесторів через співпрацю з провідними світовими фінансовими установами, а також приватним страховим ринком. Розвивати інфраструктуру фондового ринку.
  6. Відбудувати та модернізувати стратегічну інфраструктуру України (портів, закладів охорони здоров’я та освіти, служб управління відходами, а також водопостачання та водовідведення) на основі найкращого міжнародного досвіду із залучення фінансування, сучасних урбаністичних архітектурних та дизайнерських рішень, а також прозорих процедур приватизації та концесії.
  7. Сприяти діджиталізації в масштабах усієї країни та розвитку ІТ-екосистеми. Захищати інвестиції, права власності, встановлювати рівні правила гри та реалізувати належний захист прав інтелектуальної власності.
  8. Запровадити передбачуваний та заохочувальний режим оподаткування для роботодавців та добросовісних інвесторів. Гарантувати прозоре, своєчасне та в повному обсязі відшкодування ПДВ експортерам.
  9. Стимулювати міжнародну торгівлю та забезпечити безпеку ланцюга поставок шляхом вільного доступу до морських портів, розбудови спроможності митної та прикордонної інфраструктури, а також забезпечити довгострокові можливості доступу на ринок з міжнародними торговими партнерами.
  10. Зміцнити енергетичну незалежність та безпеку України шляхом розвитку відновлюваної енергетики та збільшення внутрішнього видобутку газу та нафти, а також інтеграцією до європейського енергетичного ринку.

Офіційні постачальники послуг