Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Банківські та фінансові послуги

Парламент прийняв законопроект №3637 «Про віртуальні активи» з пропозиціями Президента

Парламент прийняв законопроект №3637 «Про віртуальні активи» з пропозиціями Президента

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття Верховною Радою України проекту Закону №3637 «Про віртуальні активи» (проект Закону) з пропозиціями Президента України.

Проект Закону визначає засади державної політики у сфері віртуальних активів та права і обов’язки учасників ринку віртуальних активів. Прийняття цього проекту Закону надасть можливість для ведення крипто-бізнесу в Україні та вирішить низку проблем, пов’язаних із відсутністю правового регулювання відносин, що виникають у процесі створення, випуску в обіг та обігу віртуальних активів. Це сприятиме подальшій інтеграції українського ринку віртуальних активів до європейської та світової економічної спільноти. Згідно з пропозиціями Президента, регулювати ринок віртуальних активів буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, як і рекомендувалося експертами компаній-членів Палати.

Американська торговельна палата в Україні вдячна народним депутатам за прийняття цього проекту Закону з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти, а також експертам компаній-членів за професійну підтримку в процесі розробки законопроекту.

Офіційні постачальники послуг