Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Митна політика

Парламент прийняв у першому читанні проект Закону №7420 щодо змін до Митного кодексу України

Парламент прийняв у першому читанні проект Закону №7420 щодо змін до Митного кодексу України

21 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла проект Закону №7420 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – законопроект) у першому читанні.

Зазначений законопроект має на меті імплементувати до митного законодавства України низку норм Митного кодексу ЄС (Регламент ЄС №952/2013) та Конвенції про процедуру спільного транзиту. Пропоновані зміни, серед іншого, стосуються можливості надання окремих спрощень митного оформлення для надійних підприємств без статусу авторизованого економічного оператора, впровадження концепцій «кінцевого використання», положень щодо рішень митних органів, зміни у сфері гарантування сплати митних платежів тощо.

Експерти компаній-членів Палати підтримують гармонізацію митного законодавства України з нормами ЄС, що є надзвичайно важливим для процесу інтеграції України до єдиного європейського митного простору. Водночас, вважаємо за доцільне додатково проаналізувати практику застосування митного законодавства ЄС та окремих держав Євросоюзу, та максимально розширити перелік сприятливих технологій митного оформлення та спрощень для  українських імпортерів та експортерів.

Ми хочемо подякувати співголовам Комітету Палати з питань митної політики: Віті Мірошниченко, PwC, та Антону Мельнику, EY, а також всім компаніям-членам Палати, які брали активну участь в процесі адвокації, за їх внесок, та надамо пропозиції до другого читання.

Офіційні постачальники послуг