Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Митна політика та сприяння торгівлі

Кабінет Міністрів України затвердив та подав до Верховної Ради України проект Закону «Про Митний тариф України»

Кабінет Міністрів України затвердив та подав до Верховної Ради України проект Закону «Про Митний тариф України»

21 листопада Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону №2482 «Про Митний тариф України», що пропонує нову редакцію Митного тарифу України, побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. В основу існуючого Митного тарифу України покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, розроблену на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2012 року.

Законопроект допоможе у вирішенні низки проблем, зокрема проблеми розбіжності в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується.

Американська торговельна палата в Україні вже порушувала питання щодо необхідності адаптації статистичної системи України до міжнародних стандартів та продовжує працювати над подальшим вдосконаленням законодавчої бази України в сфері митної справи та приведення її у відповідність до системи загальновизнаних норм міжнародного права.

Офіційні постачальники послуг