Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Медіа та комунікації Інтелектуальна власність

Розширено інструменти захисту авторських прав в Інтернет-просторі

Розширено інструменти захисту авторських прав в Інтернет-просторі

Американська торговельна палата в Україні вітає ухвалений Міністерством економіки України наказ щодо затвердження Порядку формування та ведення Національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, від 21 березня.

В рамках затвердженого Порядку Україна приєдналася до ініціативи WIPO Alert, що дозволяє обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі. Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до Національного переліку таких вебсайтів.

Експерти Комітету Палати з питань медіа та комунікацій всебічно підтримували розробку Порядку формування та ведення національного переліку веб-сайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності. Ця ініціатива є істотною складовою у боротьбі з фінансуванням піратства та важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки.

Офіційні постачальники послуг