Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Банківські та фінансові послуги

Верховна Рада України ухвалила проект Закону №2493 «Про акціонерні товариства»

Верховна Рада України ухвалила проект Закону №2493 «Про акціонерні товариства»

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття Верховною Радою України проекту Закону №2493 «Про акціонерні товариства» (проект Закону) 27 липня 2022 року. Експерти компаній-членів Палати послідовно підтримували прийняття цього проекту Закону, направленого на вдосконалення та подальшу гармонізацію норм щодо представництва акціонерів у відповідності до законодавства ЄС.

Серед іншого, проектом Закону передбачається запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування. Проект Закону дозволить підвищити рівень корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.

Американська торговельна палата в Україні вдячна народним депутатам за прийняття цього проекту Закону з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти, а також експертам компаній-членів Палати за професійну підтримку та експертизу в процесі розробки законопроекту.

Офіційні постачальники послуг