Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Митна політика

Верховна Рада України прийняла проект Закону «Про Митний тариф України»

Верховна Рада України прийняла проект Закону «Про Митний тариф України»

4 червня, Верховна Рада України прийняла проект Закону №3228 «Про Митний тариф України», що запроваджує нову редакцію Митного тарифу України, побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Запровадження нового Митного тарифу допоможе у вирішенні низки проблем, зокрема проблеми розбіжності в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується (оскільки на даний час Митний тариф України використовує застарілу версії Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2012 року).

Американська торговельна палата в Україні протягом тривалого часу підтримувала необхідність адаптації товарної номенклатури України до міжнародних стандартів та продовжує працювати над подальшим вдосконаленням законодавчої бази України в сфері митної справи та приведення її у відповідність до норм міжнародного права.

Офіційні постачальники послуг