Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Готельний бізнес та туризм

Уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів

Уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття змін до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності, прийнятих Кабінетом Міністрів України 22 травня, 2019 року, що покликані вдосконалити законодавство у сфері гостинності та туризму.

Відповідно до ухвалених Урядом змін туроператор зобов’язаний надати:

  • фінансову гарантію перед туристами для отримання ліцензії
  • інформацію щодо часу відправлення та, у разі затримки рейсу, повинен розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а також поінформувати електронною поштою орган ліцензування
  • інформацію про турагентів, з якими вони працюють
  • забезпечувати усі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх відпочинку

Недотримання будь-якої з цих вимог може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.

Палата підтримує цей позитивний крок у правильному напрямку, водночас існує ще цілий ряд кроків, які треба зробити на шляху до поліпшення умов ведення туристичного бізнесу в Україні.

Офіційні постачальники послуг