Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Банківські та фінансові послуги

Національний банк України скасував ліміт на репатріацію коштів від продажу цінних паперів і корпоративних прав

Національний банк України скасував ліміт на репатріацію коштів від продажу цінних паперів і корпоративних прав

Американська торговельна палата в Україні вітає кроки Національного банку України (НБУ) спрямовані на лібералізацію валютного ринку та пом’якшення валютних обмежень, зокрема нещодавнє прийняття Постанови НБУ №113  від 9 вересня 2019 року "Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті". Даною Постановою НБУ скасував щомісячний ліміт у сумі 5 млн євро на репатріацію коштів від продажу цінних паперів, корпоративних прав, а також коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземними інвесторами.

Також розширено перелік операцій, які дозволяється здійснювати за рахунками нерезидентів. Зокрема, на поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів дозволено зарахування коштів у гривнях, отриманих в якості дивідендів, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів за об’єктами прав власності в Україні, що не пов’язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією або зменшенням статутного капіталу. Крім цього, для уникнення різночитань Національний банк уточнив, що чинний е-ліміт у 2 млн євро/рік для інвестицій юридичних осіб-резидентів за кордон поширюється також на придбання цінних паперів іноземних емітентів та облігацій зовнішньої державної позики України.

Починаючи з 10 вересня 2019 року це дозволить нерезидентам гнучкіше розпоряджатися власними коштами як в іноземній валюті, так і в гривні. Очікується, що спрощення процедури повернення іноземних інвестицій також сприятиме їх подальшому припливу в Україну. Водночас, залишається ще цілий ряд кроків, які повинні бути здійснені на шляху до досягнення повної лібералізації валютного ринку, та Палата продовжить наполегливо працювати для здійснення цих кроків і забезпечення їх ефективної імплементації.

Офіційні постачальники послуг