Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Енергетика

Кабінет Міністрів України затвердив нову Методику обрахунку вартості спецдозволів

Кабінет Міністрів України затвердив нову Методику обрахунку вартості спецдозволів

Кабінет Міністрів України затвердив нову Методику обрахунку початкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами (Методика), за якою початкова ціна спецдозволу формуватиметься, виходячи з даних щодо наявності ресурсів та запасів по конкретному родовищу чи ділянці надр та фіксованої ціни одиниці товарної продукції.

Експерти компаній-членів Палати брали активну участь в обговоренні проекту даної Методики з представниками Державної служби геології та надр України та неодноразово наголошували на важливості запровадження прозорого та зрозумілого механізму обрахунку початкової вартості спецдозволів на користування надрами.

Зокрема, у новій Методиці враховані наступні пропозиції Палати при визначенні обсягу товарної продукції для інших корисних копалин:

  • врахування виду корисної копалини
  • врахування якості розвіданих запасів (вмісту основних компонентів, складу і технологічних властивостей)
  • врахування гірничо-геологічних умов розробки родовища (включаючи складність геологічної будови, глибини залягання, гідрогеологічних та інженерно-геологічних характеристик)

Американська торговельна палата в Україні вітає кроки Кабінету Міністрів України, спрямовані на закріплення прозорих правил гри для надрокористувачів, та готова продовжити діалог для їх вдосконалення.

Офіційні постачальники послуг