Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Заява бізнес-спільноти щодо проекту Закону №4358

Заява бізнес-спільноти щодо проекту Закону №4358

1 червня 2021 року Верховною Радою України було прийнято в повторному першому читанні доопрацьований Комітетом Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (далі – Комітет) проект Закону №4358 (далі – законопроект). Комітет доопрацював законопроект до другого читання і члени Комітету одноголосно проголосували за рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в другому читанні та в цілому. Слід зазначити, що незважаючи на  змістовні та редакційні неточності, неузгодженості та техніко-юридичні помилки, підготовлена Комітетом до другого читання редакція законопроекту значно більшою мірою відповідає Директиві Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС, ніж попередні редакції.

Водночас, низкою народних депутатів було висловлено намір виносити на голосування у другому читанні правки, які вже неодноразово відхилялися Комітетом під час доопрацювання законопроекту перед першим читанням. Вони не лише суперечать тексту Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС, але й можуть призвести до негативних наслідків для української економіки та сприятимуть зростанню нелегального ринку, що, в свою чергу, призведе до недонадходжень до бюджетів всіх рівнів.

Американська торговельна палата в Україні високо цінує зусилля Верховної Ради України і Комітету, спрямовані на оновлення законодавства в сфері охорони громадського здоров’я та підтримує імплементацію в українське законодавство положень Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС.

Ураховуючи наведене, закликаємо народних депутатів України прийняти законопроект в другому читанні в запропонованій Комітетом редакції, або повернути його головному Комітету на доопрацювання перед повторним другим читанням відповідно до вимог Регламенту.

Офіційні постачальники послуг