Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Банківські та фінансові послуги

Верховна Рада України прийняла проект Закону №2284 щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів

Верховна Рада України прийняла проект Закону №2284 щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття Верховною Радою України законопроекту №2284 щодо фінансових ринків 19 червня. Експерти компаній-членів Палати послідовно підтримували прийняття цього законопроекту, спрямованого на розвиток ринку похідних фінансових інструментів у контексті хеджування через зміцнення існуючих і встановлення нових правил щодо деривативів.

Сприяння доступності стандартизованих сучасних фінансових інструментів як вітчизняним, так і міжнародним інвесторам для хеджування та структурування своїх інвестицій є одним із ключових пріоритетів Комітету Палати з питань банківських та фінансових послуг. Законопроектом №2284 передбачено не тільки введення загальних правил випуску похідних цінних паперів, а і запровадження поширених на світових ринках фінансових інструментів, таких як зелені облігації та деривативні контракти.

Законопроект №2284 імплементує обов'язкові в ЄС вимоги деяких актів європейського законодавства з регулювання операцій з цінними паперами та деривативами. Також законопроектом передбачається:

  • введення інституту оператора регульованого ринку для забезпечення централізованого укладання та виконання угод;
  • створення торгового репозиторію для повноцінного функціонування ринків деривативів;
  • запровадження центрального контрагента для зняття ризиків невиконання угод і розрахунку за ними.

Американська торговельна палата в Україні вдячна народним депутатам за прийняття даного законопроекту, а також представникам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за його розробку.

Офіційні постачальники послуг