Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Банківські та фінансові послуги

Уряд затвердив нову Методику визначення кінцевого бенефіціарного власника юридичною особою

Уряд затвердив нову Методику визначення кінцевого бенефіціарного власника юридичною особою

19 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1011 «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника», відповідно до якої на державному рівні буде встановлено єдиний підхід до визначення реальних власників компаній.

Експерти компаній-членів Палати брали активну участь в обговоренні проекту цієї Методології в рамках робочої групи при Міністерстві фінансів та надали свій внесок у процес розробки документа.

Зокрема, нова Методологія врахувала наступні пропозиції експертів компаній-членів Палати:

  • Додати відомості про юридичну особу-засновників компаній, що міститься в реєстрах іноземних держав, до списку джерел інформації, на основі якої може здійснюватись встановлення кінцевого бенефіціарного власника та ознак прямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього володіння фізичною особою ключовою часткою статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
  • Доповнити аналізом та документуванням (формалізацією) інформації один з етапів визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника або встановлення факту його відсутності.

Необхідність розробити Методологію постала через вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також імплементацію в законодавство України Міжнародних стандартів фінансового моніторингу від Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

Американська торговельна палата в Україні вітає схвалення нової Методології та дякує експертам компаній-членів Палати за фахову підтримку.

Бізнес-спільнота також вдячна Міністерству фінансів України та Національному банку України за їх зусилля щодо забезпечення наявності адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб.

Читайте також

Офіційні постачальники послуг