Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Харчова промисловість

Президент України підписав проект Закону №4554 щодо регулювання дитячого харчування

Президент України підписав проект Закону №4554 щодо регулювання дитячого харчування

10 листопада 2021 року Президент України підписав проект Закону №4554 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС» (проект Закону).

Проект Закону мав на меті приведення законодавства України у сфері виробництва та обігу дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС шляхом визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про дитяче харчування» та внесення змін до деяких Законів України, предметом регулювання яких є безпечність та якість харчових продуктів, державний контроль у сфері безпечності та якості харчових продуктів, охорона здоров’я людей, рекламна діяльність.

Проект Закону був прийнятий Верховною Радою України 21 жовтня 2021 року і набуде чинності 13 травня 2022 року.

Палата вітає прийняття проекту Закону та продовжуватиме сприяти гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами.

Офіційні постачальники послуг