Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Банківські та фінансові послуги

Національний банк України розширив можливості страховиків сплачувати премії перестраховикам-нерезидентам

Національний банк України розширив можливості страховиків сплачувати премії перестраховикам-нерезидентам

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття постанови Правління Національного банку України №242 від 9 грудня 2022 року «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18».

Прийняттям цієї постанови НБУ дозволяє cтраховикам здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування, укладеними з нерезидентами, після підтвердження відповідності встановленим НБУ вимогам. Це дасть змогу забезпечити дотримання страховиками зобов’язань перед клієнтами та міжнародними партнерами, які виникли станом на 31 травня 2022 року, та зберегти безперервність роботи страхового ринку України.

Водночас, експерти компаній-членів Палати наголошують на важливості подальшого пом'якшення валютних обмежень для дотримання страховиками зобов’язань перед третіми особами, які виникли після зазначеного терміну. Дотримання цієї умови є запорукою стабільної платоспроможності та фінансової стійкості українських страховиків.

Офіційні постачальники послуг