Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Харчова промисловість

Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило нові вимоги до імпорту продукції тваринного походження

Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило нові вимоги до імпорту продукції тваринного походження

Бізнес-спільнота вітає затвердження та реєстрацію наказу Міністерства аграрної політики та продовольства №553 (далі – наказ), яким встановлюються вимоги щодо імпорту тварин, харчових продуктів тваринного походження, кормів, а також побічних продуктів тваринного походження. Наказ має на меті системний перегляд та оновлення чинного регулювання імпорту відповідно до норм ЄС. Із набранням чинності наказом через шість місяців після офіційного опублікування буде скасовано застарілий та обтяжливий для бізнесу наказ №71.

Серед основних новел наказу:

  • Скасування вимоги щодо походження сировини для виробництва харчового продукту з території країни-експортера (питання імпорту з третіх країн);
  • Збільшення різноманіття продуктів, які можуть імпортуватись в Україну через встановлення чітких процедур та вирішення питання неврегульованості вимог до композитних харчових продуктів.

Це не лише сприятиме подоланню бар’єрів у торгівлі, а й значно спрощуватиме здійснення імпортних операцій.

Комітет Палати з питань харчової промисловості неодноразово підкреслював необхідність оновлення застарілого наказу №71 у комунікаціях з відповідальними стейкхолдерами, а експерти Комітету долучалися до коментування нового наказу, тому ми підтримуємо цей важливий крок у напрямку гармонізації харчового регулювання з відповідним європейським регулюванням.

Офіційні постачальники послуг