Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

Фінмоніторинг: Україна узгоджує законодавство з міжнародними стандартами

28 квітня 2020 року набирає чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" ("Закон про фінмоніторинг"), який замінить чинний закон. Основними новелами Закону про фінмоніторинг є наступні:
  • запроваджено ризик-орієнтований підхід до проведення фінансового моніторингу: відтепер кожен суб'єкт первинного фінансового моніторингу ("СПФМ") повинен ідентифікувати ризики, притаманні його бізнесу, та запровадити відповідну систему управління такими ризиками. Зокрема, СПФМ повинен буде здійснювати належну перевірку клієнтів та формувати їх ризик-профіль. СПФМ також зобов'язаний здійснювати переоцінку своїх ризиків та ризиків клієнтів на підставі здійснюваних ними транзакцій та актуалізувати їх ризик-профіль;
  • належна перевірка клієнта: верифікація ідентифікаційних даних відповідної особи може здійснюватися СПФМ без її присутності (тобто дистанційно);
  • робота з політично значущими особами (РЕР): тепер РЕР є публічний діяч незалежно від періоду займаної ним посади (зараз - від трьох років), і навіть якщо РЕР перестає виконувати ці функції, СПФМ зобов'язаний продовжувати враховувати відповідні триваючі ризики не менше ніж протягом дванадцяти місяців; при цьому, однак, скорочено перелік членів сім'ї РЕР;
  • порогові фінансові операції: збільшено поріг операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, до 400,000 грн; при цьому, однак, істотно зменшено кількість ознак, за наявності яких операції підлягають моніторингу;
  • підозрілі фінансові операції: підлягають моніторингу незалежно від суми;
  • переказ коштів: на СПФМ, що надають послуги із переказу коштів, покладається обов'язок супроводжувати грошові перекази на суму більше 30,000 гривень (за винятком деяких операцій) інформацією про платника та одержувача переказу;
  • whistle-blowing: СПФМ повинен встановити для працівників процедуру повідомлення керівника та/або відповідального працівника про порушення вимог законодавства;
  • заходи впливу: значно збільшено розміри штрафів - для банків та небанківських фін. установ - до 135 150 000 гривень.

Закон про фінмоніторинг, крім імплементації рекомендацій FATF, спрямований також на дотримання рекомендацій експертів Міжнародного валютного фонду, Європейської комісії та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У частині вимог до переказу коштів, метою є імплементація положень Регламенту (ЄС) 2015/847 "Про інформацію, що супроводжує грошові перекази".

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Офіційні постачальники послуг