Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

Американська торговельна палата в Україні закликає Міністерство юстиції зареєструвати проект наказу МОЗ для пришвидшення подальшого розгортання мереж 3G та 4G

Американська торговельна палата в Україні закликає Міністерство юстиції зареєструвати проект наказу МОЗ для пришвидшення подальшого розгортання мереж 3G та 4G

Американська торговельна палата в Україні закликає Міністерство юстиції України зареєструвати проект наказу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) «Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» (проект наказу).

Проектом наказу пропонується збільшити гранично допустимі рівні електромагнітного випромінювання (ЕМВ) до 100 мкВт/см2 для радіо-телекомунікаційного обладнання. Чинне регулювання, згідно з яким гранично допустимий показник ЕМВ встановлено на рівні 10 мкВт/см2, є найнижчим у порівнянні з країнами Європи та Північної Америки, де він становить в середньому від 500 до 1000 мкВт/см2.

Американська торговельна палата в Україні послідовно підтримує необхідність збільшення гранично допустимих рівнів ЕМВ для радіо-телекомунікаційного обладнання та сподівається, що найближчим часом проект наказу буде зареєстровано та прийнято. Це дозволить пришвидшити подальше розгортання мереж 3G та 4G, гармонізувати українське законодавство з європейським та усунути штучні бар’єри на шляху до модернізації та розвитку мереж мобільного зв’язку.

Офіційні постачальники послуг