Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Банківські та фінансові послуги

Законопроект №4364 “Про платіжні послуги” прийнято в першому читанні

Законопроект №4364 “Про платіжні послуги” прийнято в першому читанні

19 лютого 2021 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону №4364 “Про платіжні послуги” від 12 листопада 2020 року (проект Закону).

Зазначений проект Закону має на меті сприяння впровадженню інноваційних рішень у сфері безготівкових платежів, модернізації платіжного ринку України й підвищенню його конкурентоспроможності, гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС, а також зміні архітектури фінансового сектору шляхом розширення кола учасників ринку платежів.

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття проекту Закону №4364 в першому читанні та підтримує подальше прийняття даного проекту Закону в цілому, з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти. Ми надали пропозиції та коментарі до проекту Закону перед другим читанням. Вони спрямовані на більш повне відображення норм європейського законодавства, виправлення низки недоліків стосовно визначень та вживаних понять, а також пропозиції стосовно безвідкличних довіреностей в контексті прав обтяжувачів, а також функціонування банківських рахунків у зв’язку з набранням чинності Закону №738-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів».

Читайте також

Офіційні постачальники послуг