Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

Харчова промисловість

Парламент проголосував за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 щодо управління відходами

Парламент проголосував за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 щодо управління відходами

13 травня 2020 року під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради України було розглянуло три законопроекти у сфері управління відходами. У результаті народні депутати проголосували за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1. При цьому законопроекти №2207 та №2207-2 було відхилено.

Американська торгівельна палата в Україні послідовно виступає за розробку належного законодавства щодо управління відходами, яке відповідатиме Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, а також європейському регулюванню.

Тому бізнес підтримує зареєстрований текст законопроекту №2207-1, який є основою для розробки повноцінного законодавства у цій галузі, включаючи спеціальне законодавство щодо галузевих видів відходів: батарейки та акумулятори, відходи електричного обладнання, відходи упаковки, медичні відходи. Він визначає основні напрями державної політики щодо управління відходами, враховуючи норми відповідної Директиви ЄС №2008/98/ЄС та її ключові принципи:

  • «Ієрархія» відходів, що передбачає такі етапи: в пергу чергу попередження утворення відходів (еко-дизайн), підготовку до повторного використання, рециклінг (повернення до виробничого циклу) та насамкінець – видалення відходів;
  • Розширена відповідальність виробника (РВВ) – відповідальність виробників та імпортерів продукції за управління відходами, що утворилися в результаті її використання;
  • Довгострокове планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях;
  • Впровадження інформаційної системи управління відходами для забезпечення належного державного контролю.

Відповідно до рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (далі – Комітет) народні депутати проголосували за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 у рамках профільного Комітету. Після цього, згідно з регламентом, доопрацьована ​редакція законопроекту буде подана на повторне перше читання до сесійної зали.

Водночас, подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 у Комітеті не повинно порушувати закладені в ньому базові принципи, що викладені вище.