Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Харчова промисловість

Парламент проголосував за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 щодо управління відходами

Парламент проголосував за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 щодо управління відходами

13 травня 2020 року під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради України було розглянуло три законопроекти у сфері управління відходами. У результаті народні депутати проголосували за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1. При цьому законопроекти №2207 та №2207-2 було відхилено.

Американська торгівельна палата в Україні послідовно виступає за розробку належного законодавства щодо управління відходами, яке відповідатиме Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, а також європейському регулюванню.

Тому бізнес підтримує зареєстрований текст законопроекту №2207-1, який є основою для розробки повноцінного законодавства у цій галузі, включаючи спеціальне законодавство щодо галузевих видів відходів: батарейки та акумулятори, відходи електричного обладнання, відходи упаковки, медичні відходи. Він визначає основні напрями державної політики щодо управління відходами, враховуючи норми відповідної Директиви ЄС №2008/98/ЄС та її ключові принципи:

  • «Ієрархія» відходів, що передбачає такі етапи: в пергу чергу попередження утворення відходів (еко-дизайн), підготовку до повторного використання, рециклінг (повернення до виробничого циклу) та насамкінець – видалення відходів;
  • Розширена відповідальність виробника (РВВ) – відповідальність виробників та імпортерів продукції за управління відходами, що утворилися в результаті її використання;
  • Довгострокове планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях;
  • Впровадження інформаційної системи управління відходами для забезпечення належного державного контролю.

Відповідно до рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (далі – Комітет) народні депутати проголосували за подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 у рамках профільного Комітету. Після цього, згідно з регламентом, доопрацьована ​редакція законопроекту буде подана на повторне перше читання до сесійної зали.

Водночас, подальше доопрацювання законопроекту №2207-1 у Комітеті не повинно порушувати закладені в ньому базові принципи, що викладені вище.

Офіційні постачальники послуг