Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Харчова промисловість

МОЗ гармонізувало регулювання контамінантів у харчових продуктах з нормами ЄС

МОЗ гармонізувало регулювання контамінантів у харчових продуктах з нормами ЄС

Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлені державні санітарні правила і норми щодо максимально допустимих рівнів окремих контамінантів у харчових продуктах, гармонізувавши їх з нормами ЄС. Зміни передбачені відповідним наказом №1238 від 22.05.2020 р.

Наказ №1238 скасовує застарілі норми, виклавши у новій редакції попередній наказ МОЗ від 13.05.2013 р. Редакцію було адаптовано до вимог Регламенту ЄС №1881/2006 в рамках реалізації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Такий крок є важливим не лише з точки зору дотримання міжнародних зобов’язань України, а й в контексті усунення торговельних бар’єрів – скасовуються наявні обмеження у торгівлі з країнами ЄС, спричинені невідповідністю значень показників. Так, наприклад, національне регулювання встановлювало більш жорсткі норми до деяких видів листових овочів, що унеможливлювало їх імпорт з країн ЄС, де діють більш ліберальні науково обґрунтовані вимоги.

Наказ №1238 набуває чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування за винятком окремих показників, для яких встановлено додатковий 3-річний перехідний період.

Над розробкою відповідного проекту наказу протягом останніх декількох років працювали експерти Робочої групи з координації роботи стосовно розробки нормативно-правових актів щодо безпечності харчових продуктів та імплементації європейського законодавства, створеної при Міністерстві охорони здоров’я – фахівці Міністерства, експерти наукових установ та проектів технічної допомоги ЄС, а також представники бізнес-асоціацій. Американська торговельна палата в Україні (Палата) була активним учасником цього процесу, доносячи позицію бізнесу та забезпечуючи її врахування.

Висловлюємо подяку Міністерству охорони здоров'я за постійну співпрацю та конструктивний діалог задля реалізації реформи харчового законодавства. Експерти Палати готові й надалі долучатися до роботи над іншими проектами щодо регулювання безпечності харчових продуктів.

Офіційні постачальники послуг