Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Управління людським капіталом

Державна регуляторна служба України не погодила проект наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та ін.»

Державна регуляторна служба України не погодила проект наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та ін.»

Американська торговельна палата в Україні вітає ухвалене Державною регуляторною службою України рішення від 13 червня 2023 року про відмову у погодженні проекту наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, технічний огляд та/або експертне обстеження (технічне діагностування), машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (проект наказу).

Зазначеним проектом наказу передбачалося запровадження обов’язкової акредитації та інших вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, технічний огляд та експертне обстеження машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки.

За результатами аналізу проекту наказу експертами компаній-членів Палати було встановлено, що Вимоги, запропоновані проектом наказу, суперечать нормам чинного законодавства України.

Експерти Комітету Палати з питань управління людським капіталом неодноразово виступали проти погодження зазначеного проекту наказу та наголошували на необхідності приведення його у відповідність до вимог статей 4, 5, 8 та 9 Закону України №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Прийняття рішення про відмову в погодженні проекту наказу підтримає бізнес-спільноту в умовах правового режиму воєнного стану та дозволить сприяти подоланню бар’єрів для розвитку бізнесу в Україні.

Офіційні постачальники послуг