Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Американська торговельна палата в Україні закликає Парламент почути занепокоєння бізнес-спільноти щодо проекту Закону про захист прав споживачів перед другим читанням

Американська торговельна палата в Україні закликає Парламент почути занепокоєння бізнес-спільноти щодо проекту Закону про захист прав споживачів перед другим читанням

Американська торговельна палата в Україні (Палата) закликає народних депутатів України доопрацювати законопроект №6134 «Про захист прав споживачів» (Законопроект) із залученням експертів від бізнесу та врахуванням їх пропозицій.

9 грудня 2022 року експерти компаній-членів Палати долучалися до засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (Комітет) та висловлюють своє глибоке занепокоєння щодо додаткових поправок до тексту проекту Закону, які були враховані в останній момент на засіданні Комітету без попередніх консультацій із представниками бізнесу.

Низка пропозицій, врахованих в останній момент, повністю нівелюють мету та європейські принципи проекту Закону, стимулюють створення корупційних ризиків, а також закріплюють додатковий адміністративний та фінансовий тиск на суб’єктів господарювання. Зокрема:

  1. Проект Закону доповнено положеннями (шляхом введення поняття «користувач»), за змістом яких його дія поширюватиметься не лише на відносини між суб’єктами господарювання (продавцями, виконавцями) та споживачами-фізичними особами, а й на відносини між різними суб’єктами господарювання, які виступатимуть відповідно як продавці (виконавці) та споживачі. Відносини між суб’єктами господарювання) у повній мірі врегульовано Цивільним кодексом України та іншими актами цивільного законодавства. Крім цього вказана пропозиція не узгоджується із законодавством Європейського Союзу (далі – ЄС) про захист прав споживачів, яке прямо передбачає, що споживачем є фізична особа, яка діє для цілей, що виходять за межі її комерційної, господарської, професійної або ремісничої діяльності (Директива ЄС 2019/771).
  2. В новій в редакції проекту Закону до другого читання статті 35 та 36 проекту Закону доповнено положеннями, якими передбачається утворення в системі захисту прав споживачів двох нових уповноважених органів: громадської спілки «Спілка громадських об’єднань споживачів» (далі – Спілка) та Комісія з питань позасудового розв’язання спорів (далі – Комісія), які будуть мати розширені нетипові повноваження щодо контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та притягненню їх до відповідальності. Водночас, для суб’єктів господарювання визначається додаткове адміністративне та фінансове навантаження, вплив на призначення та розмір якого будуть мати новостворені органи. Такі розширені нетипові повноваження будуть мати безпосереднє втручання у внутрішню господарську діяльність суб’єктів господарювання, упереджений підхід до визначення розміру шкоди та вартості навчальних програм, втручання у фінансові процеси компаній, що можуть мати конфіденційний характер, а також ризики визначення необмежених прав Спілки, які будуть передбачені в статуті організації на її розсуд. Незрозумілим залишається питання, яким чином буде визначатися склад Спілки та Комісії і чи будуть в цьому брати участь суб’єкти господарювання.

Таким чином, представлені нові пропозиції, які стосуються безпосередньо інтересів та обов’язків широкого кола суб’єктів господарювання (в т.ч. роздрібної торгівлі та сфери послуг) та запроваджують новели для українського суспільства у сфері захисту споживачів, потребують обговорень та консультацій із обов’язковим залученням представників бізнесу, що не було здійснено. З огляду на це, Палата не підтримує редакцію проекту Закону та наголошує на необхідності його доопрацювання до другого читання з обов’язковим залученням представників бізнесу та врахуванням їх пропозицій.

Офіційні постачальники послуг