Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Україна: Оновлено правила бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану" від 5 червня 2024 року № 650 (надалі – "Постанова"), яка набрала чинності 8 червня 2024 р. Постановою створена можливість, на додачу до існуючого порядку, бронювання працівників деяких підприємств засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (надалі — "Портал Дія"). Також Постановою внесені зміни у "Порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану" та "Критерії та Порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формування в особливий період", що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.

Ключові зміни

 • Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані заброньованим військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки до набрання чинності Постановою, є чинними до закінчення строку, на який вони надані.
 • Для заброньованих військовозобов'язаних працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (надалі – "Критично важливе підприємство"), строк дії відстрочки від мобілізації збільшено до 12 місяців.
 • Військовозобов'язані працівники Критично важливих підприємств можуть бути заброньовані незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.
 • Не підлягають бронюванню військовозобов'язані, котрі не підлягають призову на військову службу під час мобілізації згідно із законом.
 • Передбачається можливість бронювання військовозобов'язаних засобами Порталу Дія для підприємств, включених до Єдиного переліку підприємств для бронювання військовозобов'язаних (надалі — "Єдиний перелік"), який формує та веде Мінекономіки.
 • В обґрунтуванні, що подається разом із списками до бронювання, повинно бути зазначено про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, а також проведення уточнення ними даних щодо перебування на військовому обліку.
 • В окремих випадках бронюванню підлягають кінцеві бенефіціарні власники та члени наглядових рад Критично важливих підприємств.
 •  У разі зміни посади заброньованого працівника, роботодавець повинен у триденний строк надіслати територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, в якому працівник перебуває на військовому обліку, повідомлення про такі зміни.
 • Розширено перелік підстав для анулювання відстрочки від мобілізації заброньованих працівників. А саме, надана відстрочка підлягає анулюванню, серед іншого, у разі:
  • Позбавлення підприємства статусу критично важливого;
  • Ліквідації підприємства;
  • Звільнення військовозобов'язаного з підприємства (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного підприємства);
  • Тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством;
  • Надання відстрочки військовозобов'язаному з інших причин, визначених законодавством.
 • ​Критично важливе підприємство зобов'язане повідомити Пенсійний фонд України через вебпортал в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису не пізніше ніж протягом наступного дня після наступних подій: (і) прийняття працівника на роботу; (іі) переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу; (ііі) звільнення; (iv) поновлення на роботі; (v) тимчасового припинення чи відновлення дії трудового договору.

Рекомендації

Рекомендуємо роботодавцям враховувати вищезазначені зміни законодавства при проведенні бронювання військовозобов'язаних працівників, їх переведенні, звільненні тощо.

Офіційні постачальники послуг