Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Олег Загнітко виступив ключовим експертом проєкту технічної допомоги ЄС Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Олег Загнітко, партнер практики банківського та фінансового права INTEGRITES, виступив старшим ключовим експертом з правових та регуляторних питань проєкту міжнародної технічної ЄС «Допомога НКЦПФР у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировинно-товарною продукцією в Україні». Проєкт, який розпочався у 2021 році, завершується наприкінці квітня 2024 року.

Упродовж проєкту Олег Загнітко виступав на провідних ролях у розробці регуляторної моделі ринків оптових енергетичних продуктів та іншої сировинної продукції в Україні, порівнянні українського законодавства із європейським з метою визначення прогалин та розробки плану імплементації, стандартизації оптових енергетичних продуктів та визнанні в Україні майстер-угод з ЄС щодо поставних та розрахункових контрактів.

Крім того, Олег брав активну участь у підготовці дорожньої карти для запровадження клірингу оптових енергетичних продуктів, авторизації торговельних майданчиків, каналів комунікації між НКЦКПФР та учасниками товарних ринків. Він також доповідав на низці тренінгів для членів та працівників НКЦПФР і регуляторів товарних ринків, зокрема НКРЕКП.

Окремo варто виділити участь Олега Загнітка у навчальних поїздках до Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Польщі, де українських офіційних осіб було представлено Генеральним директоратам Єврокомісії, національним та регіональним регуляторам, саморегулівним організаціям учасників товарних та фінансових ринків, операторам торгівельних майданчиків й клірингових установ. Спільно створені рекомендації лідера проєкту д-ра Яна Гайцмана та д-ра Олега Загнітка покладено в основу договору про співпрацю у нагляді за ринком оптових енергетичних продуктів, що його на початку квітня цього року підписали НКЦПФР та НКРЕКП.

«Стабільність правил нагляду, прозорість та доброчесність лежать в основі стійкості товарних ринків України – оптових енергетичних продуктів, відновлюваних джерел енергії, агропродукції тощо. Швидке ухвалення цих двох принципів і поступове запровадження регуляторної практики призведе до ліквідності та індексів, на які могли б орієнтуватися, щонайменше, причорноморські країни та їхні континентальні сусіди. Війна ускладнює пряме запозичення іноземних здобутків, натомість кризові ситуації створюють стійкіші моделі виконання договорів та функціонування ринків. Український досвід уже збагатив практики торгівлі, регулювання та нагляду за сировинно-товарними ринками», прокоментував Олег Загнітко.


Метою проєкту ЄС «Допомога Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировинно-товарною продукцією в Україні» є допомогти НКЦПФР у зміцненні нормативної бази, забезпеченні розвитку інструментів сировинно-товарного ринку, забезпеченні взаємодії між регуляторами та методами нагляду за сировинно-товарним ринком з урахуванням європейських та міжнародних стандартів та найкращих практик.

Проєкт фінансується ЄС та реалізується консорціумом PwC EU Services (Бельгія), Correggio Consulting (Бельгія), INTEGRITES (Україна) і Kantor Management Consultants (Греція).

Офіційні постачальники послуг