Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

НКРЕКП наближає запровадження агрегації на українському ринку електроенергії

18 жовтня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (“НКРЕКП”) прийняла Постанову № 1909 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії” (“Постанова”).

Контекст

Поняття агрегації було вперше законодавчо закріплене Законом України від 30 червня 2023 року № 3220-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та “зеленої” трансформації енергетичної системи України” (“Закон”). Закон встановив базис для законодавчого регулювання агрегації, тоді як НКРЕКП була уповноважена розробити детальні умови провадження такої діяльності.

Закон визначає агрегацію як діяльність на ринку електричної енергії, що здійснює суб’єкт господарювання, пов’язана з об’єднанням електроустановок, призначених для виробництва (не більш, ніж 20 МВт) та/або споживання, та/або зберігання електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії, надання допоміжних послуг та/або послуг з балансування на ринку електричної енергії.

Простіше кажучи, агрегація ¾ це процес колективного споживання або виробництва електроенергії кількома фізичними чи юридичними особами шляхом їх об’єднання в одну групу. Така консолідація дозволяє більш ефективно управляти енергетичними ресурсами, забезпечуючи економію коштів, кращий доступу до відновлюваних джерел енергії та досягнення цілей сталого розвитку.

Ключові положення Постанови

Для отримання ліцензії компанія повинна подати до НКРЕКП заяву та документи, що ідентифікують потенційного ліцензіата і описують спосіб здійснення агрегації.

Отримання ліцензії зобов’язує ліцензіата дотримуватись, серед іншого, наступних правил:

  • складати добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку
  • сплачувати щоквартально внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП
  • надавати послуги з балансування та/або допоміжні послуги відповідно до положень Закону та правил ринку
  • забезпечувати функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, електронну пошту для прийому електронних повідомлень) та розмістити умови договору про участь в агрегованій групі
  • інформувати учасників агрегованої групи щонайменше один раз за розрахунковий період про результати діяльності агрегованої групи (обсяги і вартість купленої та/або проданої електроенергії та/або послуг на ринку електроенергії тощо)
  • не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності із агрегації на ринку електричної енергії, або будь-які права та обов’язки агрегатора відповідно до такої ліцензії третім особам
  • вести окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії та інших видів господарської діяльності
  • повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін

Постанова набере чинності 19 грудня 2023 року.

За додатковою інформацією щодо Закону чи Постанови та інших аспектів правого регулювання діяльності з агрегації звертайтеся до партнерів Гліба Бондаря та Максима Максименка.

Офіційні постачальники послуг