Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Компанії-члени Палати зустрілися онлайн з командою Офісу простих рішень та результатів

Компанії-члени Палати зустрілися онлайн з командою Офісу простих рішень та результатів

Компанії-члени Робочої групи з питань медичних виробів та виробників медичного обладнання Комітету Палати з питань охорони здоров’я зустрілися онлайн з командою Офісу простих рішень та результатів.

Діяльність Комітету Палати спрямована на становлення конкурентного середовища для розвитку сфери охорони здоров'я через створення прозорої та ефективної регуляторної системи.

У рамках Комітету діє Робоча група з питань медичних виробів та виробників медичного обладнання, одним із пріоритетів якої є гармонізація регуляторних актів у сфері охорони здоров’я із законодавством ЄС.

Під час зустрічі учасники обговорили питання застосування процедури визнання результатів робіт проведених поза межами України.

Експерти компаній-членів Палати підтримують сертифікацію медичних виробів із застосуванням процедури визнання результатів робіт, проведених в ЄС відповідно до статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Вони вважають її законодавчо врегульованою, загальноприйнятою практикою, яка є важливою передумовою для європейського вектору розвитку України та присутності на національному ринку найтехнологічнішої продукції провідних світових виробників.

Американська торговельна палата в Україні продовжить працювати в напрямку реформування системи охорони здоров’я, що сприятиме надходженню нових інвестицій у сферу та створюватиме рівні та сприятливі умови для роботи учасників ринку.

Офіційні постачальники послуг