Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Бізнес-спільнота закликає не запроваджувати додаткове регулювання торговельної діяльності підакцизними товарами

Бізнес-спільнота закликає не запроваджувати додаткове регулювання торговельної діяльності підакцизними товарами

Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговельною палатою в Україні та Європейською Бізнес Асоціацією, закликає Верховну Раду України не приймати зміни щодо додаткового регулювання торговельної діяльності щодо твердих підакцизних товарів.

2 травня 2023 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону №9206 «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року) та до деяких інших законів» (далі – законопроект №9206).

Бізнес-спільнота вітає євроінтеграційні прагнення України та цілком підтримує ті ініціативи, які корелюються з європейським законодавством та пришвидшують наше наближення до вступу в ЄС й надавала окремо свої пропозиції щодо удосконалення запропонованих законопроектом №9206 змін. Водночас, попри важливу євроінтеграційну складову законопроекту №9206, у текст до другого читання до нього було внесено поправку, яка передбачає внесення змін щодо заборони видимого розміщення окремої підакцизної продукції у місцях роздрібної торгівлі.

Варто зазначити, що запропоновані поправкою зміни не узгоджується із євроінтеграційними зобов’язаннями України у частині регулювання тютюнових виробів. Профільне законодавство ЄС (Директива № 2014/40), яке Україна зобов’язалася імплементувати в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС, не передбачає такої заборони на видиме розміщення продукції у точках продажу.

Прийняття даної поправки може мати негативні економічно-соціальні наслідки та прискорити економічний спад, адже реалізація зазначеної ініціативи зумовить значні витрати для торгівельної галузі – як великих торговельних мереж, так і малого та середнього бізнесу, що нараховує близько 50 тис. підприємств, через необхідність залучення додаткових коштів в переобладнання місць торгівлі та скорочення рентабельності у зв’язку із зменшенням асортименту продукції.

Окрім того, існує ризик прискорення зростання тіньового ринку тютюнових виробів, який вже перевищує 20% і позбавляє бюджет 22 млрд. грн. на рік, через скорочення легальних точок продажу (особливо у невеликих населених пунктах, де значно нижчий рівень залученості контролюючих органів) та спрощення реалізації незаконної продукції (наприклад, поза касою) поряд із легальною.

Враховуючи зазначене, бізнес-спільнота звертається до Верховної Ради України з проханням відхилити зазначену поправку до законопроекту №9206 та запобігти виникненню зазначених можливих негативних наслідків як для бізнес-спільноти, так і для економіки держави.

Офіційні постачальники послуг