Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Агросектор закликає Парламент ухвалити законопроект №2805-д щодо модернізації аграрних розписок у першому читанні

Агросектор закликає Парламент ухвалити законопроект №2805-д щодо модернізації аграрних розписок у першому читанні

Впровадження аграрних розписок понад 6 років тому створило новий сегмент альтернативного фінансування для агровиробників, які мають обмежений доступ до традиційних кредитних продуктів з огляду на нестачу прийнятних для застави активів.

Можливість залучати фінансування під заставу майбутнього врожаю за аграрними розписками дозволила, згідно з даними Міжнародної фінансової корпорації, понад 3,5 тисячам агровиробників по всій країні вчасно поповнювати оборотні кошти, купувати необхідні матеріально-технічні ресурси, забезпечуючи стабільну роботу та розвиток власного господарства. За статистикою Міжнародної фінансової корпорації, на сьогодні вже видано 7000 аграрних розписок на загальну суму більше ніж 42 млрд гривень.

Однак увесь потенціал інструменту для користувачів залишається нереалізованим. В поточному форматі аграрні розписки не можуть забезпечити потреби виробників у фінансуванні. З одного боку, це пов’язано з обмеженими власними ресурсами ключових кредиторів, які надають фінансування своїм клієнтам протягом сільськогосподарського сезону (найчастіше від 6 до 9-12 місяців). Без можливостей рефінансування кредитори досягають кредитних лімітів та несуть значні ризики пов’язані з борговим навантаженням. Це також негативно впливає і на вартість фінансування для агровиробників. З іншого боку, вартість операцій з аграрними розписками залишається надто високою для мікро та малих агровиробників, що перешкоджає повноцінній роботі з інструментом у сегменті та його широкому впровадженню.

Вирішити ці та інші обмеження аграрних розписок та повною мірою реалізувати потенціал інструменту пропонується через законодавчі зміни, пропоновані проектом Закону №2805-Д «Про внесення змін до Закону України «Про аграрні розписки» та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок» (законопроект №2805-д). Метою законопроекту є вдосконалення законодавства про аграрні розписки, що дозволить підвищити простоту в користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їхнього використання, зокрема, шляхом:

  • переведення інструменту в форму електронного неемісійного цінного паперу задля збільшення його надійності та зменшення вартості оформлення
  • функціонування принципу добросовісного набувача. На практиці це означатиме, що добросовісний набувач, зокрема зернотрейдер, не притягуватиметься до відповідальності за боргові зобов’язання, що виникли не з його вини
  • передбачення процедури примусового виконання для «міжнародних» товарних аграрних розписок

Запропоновані законодавчі зміни матимуть позитивний вплив як на ринок агрофінансування, так і на аграрний сектор в цілому, зокрема через:

  • кращі умови для співпраці агровиробників та кредиторів
  • розвиток доступу до фінансування для малого фермерства, нішевих сегментів та переробників
  • економію часу та інших ресурсів упродовж всього процесу роботи з аграрною розпискою
  • вчасне фінансування, яке дозволить впроваджувати передові технології
  • застосування новітніх технологій, які підвищать продуктивність підприємств та їхній дохід

Експерти компаній-членів Палати підтримують законопроект №2805-д та закликають Верховну Раду України прийняти його у першому читанні.

Офіційні постачальники послуг