Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Зміни до трудового законодавства: імплементація Директиви ЄС та її вплив на процедуру M&A

15 травня 2024 року набули чинності зміни до Кодексу законів про працю України, що стосуються регулювання прав та обов’язків сторін трудових відносин у разі зміни контролю над бізнесом. Вказані зміни було прийнято з метою приведення законодавства України у відповідність з Директивою ЄС 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року.

Визначення поняття “передачa суб’єкта господарювання”

Для цілей трудових відносин передачею суб’єкта господарювання вважається:

  • зміна власника компанії-роботодавця;
  • реорганізація роботодавця (шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділу);
  • зміна власника та/або користувача майна (його частини), за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем, із збереженням виду економічної діяльності (“Передача”).

Наслідки Передачі

При Передачі трудові відносини продовжуються без змін.

Статус і функції профспілкових організацій або уповноважених представників працівників зберігаються і підлягають виконанню на тих самих умовах, які існували до Передачі.

Проведення консультацій з працівниками у зв’язку з Передачею

Відтепер відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати Передачі поінформувати виборний орган первинної профспілковій організації (уповноваженого представника працівників) чи працівників інформацію про:
дату або орієнтовну дату Передачі;

  • причини Передачі;
  • правові, економічні та соціальні наслідки Передачі для працівників; та
  • будь-які заходи стосовно працівників, передбачені при Передачі.

Профспілкова організація або уповноважені представники, в свою чергу, протягом 5 робочих днів з дня отримання інформації мають право ініціювати консультації з продавцем та/або покупцем щодо причин прийняття рішення про Передачу та його наслідків для працівників. Консультації проводяться протягом п’яти робочих днів з дня їх ініціювання. За результатами консультацій складається протокол або інший документ за домовленістю сторін.

Відсутність таких консультацій не впливає на здійснення Передачі.

Про зміни істотних умов праці, спричинених Передачею, працівників необхідно повідомити не пізніше ніж за два місяці.

Вищезазначені зміни мають на меті забезпечити кращий захист прав працівників у разі зміни власника бізнесу та сприятимуть прозорому процесу переходу права власності на роботодавця. Водночас неоднозначне формулювання нових положень може ускладнити процес завершення M&A транзакцій, створюючи ризики для бізнесу та його посадових осіб.

За більш детальною консультацією щодо структурування трудових відносин під час M&A транзакцій звертайтесь до партнерів AVELLUM – Миколи СтеценкаЮрія Нечаєва та Андрія Романчука.

Офіційні постачальники послуг