Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

Заява: Законопроект №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт» має бути концептуально доопрацьований перед першим читанням

Заява: Законопроект №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт» має бути концептуально доопрацьований перед першим читанням

Сьогодні, 24 квітня 2020 року, Законопроект №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт» (Законопроект) буде розглядатися на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Експерти компаній-членів Палати звертаються до народних депутатів України з проханням концептуально доопрацювати Законопроект перед першим читанням в найкоротший термін із залученням експертів від бізнесу та врахуванням їх пропозицій.

Бізнес-спільнота вдячна за врахування раніше наданих коментарів та пропозицій Палати щодо фінансування внутрішнього водного транспорту (ВВТ), зокрема, відміну запровадження річкового збору, а також звільнення судна ВВТ від сплати низки портових зборів. Однак, не було прийнято низку інших важливих концептуальних зауважень, зокрема:

1.Невідповідність Законопроекту заходам політики структурних реформ щодо дерегуляції та боротьби з корупцією, зобов’язання щодо виконанню яких було взято Україною перед Європейським Союзом.

  1. Неможливість додаткового фінансування внутрішніх водних шляхів (ВВШ) за рахунок портових зборів, оскільки це протирічить встановленому Законопроектом підходу щодо фінансування ВВШ, як самостійної підгалузі зі своїми видатками, доходами, планами розвитку, а також протирічить Закону України «Про морські порти України», оскільки портові збори є цільовими та використовуються на розвиток морських портів.
  2. Необхідність визначення джерел формування Спеціального фонду на рівні Законопроекту, а також період, з якого починає функціонувати такий фонд. В іншому разі вимога щодо забезпечення стабільності фінансування ВВТ не буде виконана.
  3. Виключення з повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському транспорті (Державна служба морського та річкового транспорту) реєстрацію ліній закордонного плавання.
  4. Законопроект також потребує глибинного доопрацювання термінології.

Американська торговельна палата в Україні звертається з проханням концептуально доопрацювати Законопроект №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт» в найкоротші терміни із залученням експертів від бізнесу перед першим читанням.

Офіційні постачальники послуг