Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Україна: Ухвалено зміни до законодавства про військову службу та мобілізацію

18 травня 2024 року (з певними виключеннями) набуде чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" № 3633-IX від 11 квітня 2024 року (надалі - "Закон"), який, серед іншого, містить нові норми щодо обов'язків роботодавців та їх працівників, які підлягають мобілізації.

Ключові зміни

 • Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (надалі - "електронний кабінет").
 • Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити свої облікові дані:
  • у разі перебування на території України – шляхом (1) прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або (2) через електронний кабінет;
  • у разі перебування за кордоном – шляхом (1) повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК, у якому перебуває на військовому обліку, або (2) через електронний кабінет.
 • Усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК, працівників поліції та прикордонної служби.
 • Чоловіки віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність II та III груп, повинні пройти медичний огляд повторно.
 • Встановлено виключний перелік поважних причин неприбуття до ТЦК у день, вказаний у повістці.
 • У судовому порядку може бути обмежене право громадян на керування транспортним засобом у разі невиконання вимог ТЦК (наприклад, неявка за повісткою).
 • Замість строкової запроваджується базова військова служба для чоловіків від 18 до 25 років, котра під час дії воєнного стану триває до трьох місяців. Закон встановлює  новий обов'язок роботодавця – зберігати місце роботи і посаду за працівниками на час проходження ними базової військової служби.
 • Роботодавець зобов'язаний забезпечувати виконання його працівниками військового обов'язку (сповіщати працівників про їх виклик до ТЦК, забезпечувати їх своєчасне прибуття за цим викликом, повідомляти правоохоронні органи про працівників, що ухиляються від явки до ТЦК і т. ін.), а керівники та інші посадові особи несуть відповідальність за порушення підприємством вищезгаданих обов'язків та інших правил військового обліку, законодавства про військовий обов’язок і військову службу.
 • Громадяни України, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, повинні будуть стати на військовий облік протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначатиме особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.
 • Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України під час воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані військового обліку у належний строк, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.
 • Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку.
 • Деталізовано перелік осіб, котрі мають право на відстрочку від мобілізації Це стосується, серед іншого: чоловіків, котрі мають троє та більше дітей віком до 18 років; чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) тощо.

Рекомендації

Рекомендуємо роботодавцям враховувати вищезазначені зміни законодавства при плануванні та здійсненні своєї господарської діяльності.

Офіційні постачальники послуг