Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

M&A активність в країнах Європи, економіка яких розвивається, в 2020 році ослабла, але не зупинилась

  • Кількість M&A угод у країнах Європи, економіка яких розвивається, в 2020 році зменшилася на 12,9% (1705 угод), а їхня загальна вартість – на 16% (60,80 млрд. євро)
  • 4-ий квартал відзначився найвищою вартістю угод починаючи з 2016 року– 24,28 млрд. євро
  • Компанії залучили рекордні 4,79 млрд. євро в рамках первинного розміщення акцій (IPO), що є другим за величиною показником за всю історію
  • Угоди за участю фондів прямих інвестицій склали 18,7% від загального обсягу угод
  • Сектор телекомунікацій та IT випередив сектор нерухомості та будівництва, ставши в 2020 році лідером за кількістю угод – 333 угоди (що на 11% більше в порівнянні з 2019 роком)
  • У секторі фінансів і страхування кількість угод зросла на 8,6%
  • Польща була єдиною країною в регіоні, де спостерігалося збільшення як кількості угод (на 9,3%), так і їхньої вартості (на 6,6%)

В 2020 році M&A активність в країнах Європи, економіка яких розвивається, суттєво знизилася, а обсяг угод досяг найнижчого рівня за останні 10 років. Так, було укладено 1705 угод загальною вартістю 60,80 млрд. євро, що, відповідно, на 12,9% і 16% менше ніж у 2019 році. Такі низькі показники, в першу чергу, викликані глобальною економічною нестабільністю внаслідок пандемії коронавірусу.

Незважаючи на збереження вищевказаних обставин і пов’язаних з ними обмежень, ближче до кінця року на ринку M&A були помітні ознаки відновлення, а 4-ий квартал, навіть, відзначився найвищою вартістю угод починаючи з 2016 року (24,28 млрд. євро).

Ці цифри та інші результати дослідження, наведені в спільному звіті компаній CMS та EMIS щодо M&A ринку у країнах Європи, економіка яких розвивається, за 2020 рік, демонструють, що незважаючи на серйозні обмеження, які сильно дестабілізували бізнес, інвестори досить швидко адаптувалися та продовжили роботу над M&A угодами ще у 2020 році.

Хореа Попеску, керівник практики корпоративного права компанії CMS в Центральній і Східній Європі (ЦСЄ), зазначив: «Загалом регіон відреагував достатньо швидко, а економічні наслідки, в підсумку, виявилися не такими серйозними, як очікувалося.  Незважаючи на те, що багато угод не відбулося, починаючи з осені ми спостерігаємо пристойний рівень активності, що безумовно є хорошим знаком для 2021 року».

Поділяючи подібні настрої, Стефан Стоянов, керівник бази даних EMIS щодо M&A трансакцій, зазначив: «Незважаючи на руйнівний вплив пандемії протягом 2020 року, Європа, що розвивається, виявилася досить стійким регіоном, якому вдалося краще впоратися з наслідками пандемії, ніж іншим країнам, що опинилися в схожих обставинах. У багатьох країнах регіону, які ми аналізували, були укладені ключові стратегічні угоди за участю іноземних інвесторів, і також була збережена активна інвестиційна діяльність фондів прямих інвестицій».

Ринки капіталу приходять у норму, сектор прямих інвестицій зберігає стійкість

У руслі світової тенденції повернулася довіра інвесторів до ринків капіталу. Так, 26 компаній із країн Європи, економіка яких розвивається, вперше вийшли на біржу, а загальна вартість таких угод досягнула 4,79 млрд. євро. Це майже вдвічі більше, ніж 14 первинних розміщень у 2019 році, та є найбільшим показником за кількістю первинних розміщень за рік починаючи з 2015 року.

Загальний рівень M&A угод за участю фондів прямих інвестицій вдалося зберегти незважаючи на складні ринкові умови 2020 року.  Хоч і з певним рівнем обережності, інвесторам вдалося зберегти стабільну інвестиційну активність - зокрема, відбулося 319 угод (в 2019 році – 318), а загальна вартість знизилася на 11,1% у порівнянні з 2019 роком. Найбільше зростання кількості угод за участю фондів прямих інвестицій відбулося у секторі фінансових послуг – з 15 угод у 2019 році до 33 угод у 2020 році. Відтоді як компанія CMS вперше опублікувала свій звіт, фонди прямих інвестицій послідовно нарощували свою частку на M&A ринку в цьому регіоні: в 2011 році вона становила 6% від загального обсягу угод, в той час як в 2020 році збільшилась майже до однієї п'ятої (18,7%).

Грем Конлон, керівник практики права у сфері прямих інвестицій компанії CMS у ЦСЄ/СНД, зазначив: «Ми не спостерігали будь-яких змін в активності фондів прямих інвестицій, і більше того в нас склалося враження, що у другій половині 2020 року вони були активніші, ніж будь-коли до цього. У них є свій «життєвий цикл», що вимагає витрачати певну суму своїх коштів протягом певного періоду часу».

Іноземні інвестори демонструють обережність, в той час як регіональні «гравці» займають лідируючі позиції

Згідно зі статистичними даними, іноземні інвестори були більш обережні, про що свідчить зниження кількості транскордонних M&A угод на 34,3% до 764 угод, а також зниження їх загальної вартості на 31,5% до 35 млрд. євро. Американські інвестори залишилися найбільшим іноземним інвестором за кількістю угод, незважаючи на 23-відсоткове зменшення до 94 угод, а от британські інвестори були другими за активністю, уклавши 72 угоди, в той час як третіми - німецькі інвестори з 61 угодою.

В той же час, ситуація з внутрішньою діловою активністю в країнах Європи, економіка яких розвивається, була протилежною. Зокрема, кількість угод на внутрішніх ринках підскочила на 18,4% до 941 угоди, а за вартістю – на 21,2% до 25,8 млрд. євро. Компанії з Росії, Польщі, Туреччини та Чехії були найактивнішими інвесторами всередині регіону як на своїх власних ринках, так і за їх межами.

Прогноз на 2021 рік

Хореа Попеску, керівник практики корпоративного права компанії CMS в ЦСЄ коментує: «Ближче до завершення 2020 року ми побачили, що сторони поспішали укласти угоди, які вони не могли укласти раніше протягом року. Ми також бачили, як ця тенденція посилилася восени, і в більшості країн наразі спостерігається пристойний рівень активності, що безумовно є хорошим знаком для 2021 року».

Загалом, експерти позитивно налаштовані щодо перспектив на 2021 рік.  Так, Радівоє Петрікіч, член практики корпоративного права компанії CMS в ЦСЄ, зазначив наступне: «В останньому кварталі 2020 року були помітні перші ознаки відновлення M&A ринку у Південно-Східній Європі. Я очікую, що ця тенденція збережеться і в 2021 році, особливо на фоні збільшення угод у секторі нових технологій і телекомунікацій, а також інвестицій у нерухомість і будівельні проєкти, галузь охорони здоров’я, відновлювальні та екологічно чисті джерела енергії та екологічно відповідальні проєкти».

Лідери ринку будуть прагнути зміцнити свої позиції.  В той же час, можливості для M&A угод з’являтимуться навколо і внаслідок появи проблемних активів, необхідності фінансового оздоровлення активів, інвестиційних рішень приватних інвесторів щодо виходу із ринку або продажу тимчасово належних їм активів, а також перегляду компаніями своїх стратегій в частині розпорядження непрофільними активами. В країнах з перехідною економікою також прискоряться тенденції з приватизації, зокрема в міру їх просування до подальшого вступу в ЄС. Для фінансових ринків характерною буде більша концентрація, особливо в банківському секторі, через коливання на ринках капіталу та збільшення проблемних кредитів і безнадійних боргів».

Офіційні постачальники послуг