Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Коментар ПрАТ «Київстар» щодо законопроекту №3014 «Про електронні комунікації»

01 жовтня 2020 р                                                                                                                           м. Київ

Законопроект «Про електронні комунікації» №3014 був прийнятий як закон Верховною Радою України 30 вересня 2020 р.

Законопроект «Про електронні комунікації» створює нові можливості для суттєвого поліпшення якості телекомунікаційних послуг, їх доступності для кінцевих споживачів і сприятиме  реалізації державної стратегії з цифровізації  країни і  програми «Держава у смартфоні» - Олександр Комаров, президент «Київстар»

На думку Олександра Комарова, серед головних переваг законопроекту №3014:

  • Уведення в законодавче поле поняття технологічної нейтральності радіочастотного ресурсу - це дасть можливість телеком операторам надавати будь-які технології і стандарти зв’язку, використовуючи вже проліцензовані радіочастоти. Нагадаємо, що відсутність у законодавчому полі України принципу технологічної нейтральності стало причиною того, що наша країна отримала 3G і 4G-зв’язок майже останньою в світі.
  • Можливість передачі, оренди та спільного використання радіочастотного спектру й інфраструктури між учасниками ринку. Це зробить використання радіо спектру більш ефективним, і сприятиме розвитку нових мобільних технологій у віддалених населених пунктах.
  • Скасування обмежень на використання номерного ресурсу за технологічною ознакою – оператори зможуть більш ефективно використовувати дефіцитний номерний ресурс та запроваджувати новітні конвергентні рішення, без застарілих регуляторних бар’єрів.
  • Збільшення відповідальності учасників ринку та громадян за незаконне встановлення радіоелектронних засобів – це сприятиме швидкому виявленню та усуненню радіоелектронних завад, що покращить якість зв’язку для кінцевих споживачів.
  • Встановлення мінімального строку дії ліцензій на радіочастоти до 15 років та прозорий механізм обчислення рентної плати за частоти - це дає можливість бізнесу прогнозувати свою діяльність у довгостроковому періоді, а інвесторам - мати більшу впевненість для капіталовкладень.

Законопроект №3014 запроваджує в Україні основні принципи Кодексу Електронних Комунікацій ЄС, що сприятиме швидшій інтеграції в європейську спільноту. При цьому законодавці врахували й особливості національного регулювання. Зокрема, передбачено, що державний нагляд здійснюється регулятором галузі з урахуванням положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Це дозволяє державі керуватись єдиними принципами та правилами державного нагляду в країні, не роблячи виключень для окремих державних органів. Також зберігається існуюча процедура погодження нормативно-правових актів регулятора, що значно знижує потенційний адміністративний тиск на бізнес і створює підґрунтя для прозорого прийняття рішень та конструктивного обговорення кожного проекту, який впливає на підприємництво в Україні.

«Робота над оновленням законодавства у телеком сфері тривала багато років. Нарешті галузь отримала збалансований закон, який матиме потужний вплив на розвиток в Україні нових перспективних технологій, що стануть базою для розвитку інноваційних продуктів та сервісів», - вважає Олександр Комаров.

Офіційні постачальники послуг