Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

CMS: європейський ринок M&A угод стає більш орієнтованим на покупця як наслідок COVID-19

25 березня 2021 року – Європа знову більше орієнтується на захист інтересів покупців, оскільки cторони трансакцій менш схильні приймати ризики в умовах пандеміі COVID-19. У зв’язку з цим, згідно з результатами останнього щорічного дослідження CMS у сфері угод M&A, було встановлено тенденцію до зміни наступних ключових умов: значне підвищення рівня обмеження відповідальності, триваліші строки позовної давності та меншу кількість угод із фіксованою купівельною ціною.

Цей аналіз основних юридичних положень M&A договорів за багаторічний період є найбільш змістовним дослідженням у цій сфері та підготовлений на основі власної бази даних, що включає понад 5 тыс. угод.

Дослідження показує, що основним рушієм угод як і раніше залишається вихід покупців на новий ринок (45%) – частка таких угод мінімально зменшилася в порівнянні з 2019 роком (46%). Майже третина усіх угод (31%) стосувалася або придбання ноу-хау, або придбання компаній з метою отримання їхніх працівників, в той час як 22% усіх угод стали наслідком рішення придбати бізнес конкурента.

Луїз Воллес, співкерівник практики CMS із корпоративного права/M&A, зазначила: «Зовсім не дивно, що перша половина минулого року була складною для учасників угод, і було багато затримок і переузгодження умов. Але виявилося, що стан ринку M&A угод не такий безнадійний, як багато хто побоювався – зокрема, ми спостерігали стійке відновлення ближче до кінця 2020 року, і багато компаній впевнено адаптували свої процеси до затяжної невизначеності і згодом перших проявів «нової нормальності».

Стійкість ринків акціонерного капіталу та здатність ринку прямих інвестицій до швидкого відновлення, разом з трильйонами в  резервах, вказують на те, що обсяги угод мають зростати – все це сповняє нас надією щодо подальшої ділової активності в Європі».

Штефан Брунншвайлер, співкерівник практики CMS з корпоративного права/M&A, зазначив: «Окрім обсягів угод, також слід уважно стежити за динамікою виконання їх умов. До 2020 року вважалося, що Європа є більш прихильною до продавців. Цього року ми спостерігаємо набагато більше угод з орієнтацією на захист інтересів покупців, що є аналогічним розподілу ризиків по той бік океану – в США».

Зокрема, можна відзначити наступні прояви загальної тенденції щодо більшої орієнтованості на захист інтересів покупців:

 • Триваліші строки позовної давності– зросло використання строків позовної давності у 24 і більше місяців (23% угод, що на 4% більше, ніж у 2019 році)
 • Підвищення рівня обмеження відповідальності– рівень обмеження відповідальності значно підвищився у 2020 році. Було менше угод, де обмеження було нижче 50% від купівельної ціни, – цей показник знизився з високої позначки у 60% в 2017 році до 49% – і ми побачили більше угод, де обмеження відповідальності було на рівні розміру загальної купівельної ціни
 • Кількість угод із фіксованою купівельною ціною – незначне зменшення кількості угод, що не передбачали коригування купівельної ціни (51% у 2020 році порівняно з 56% у 2019 році, хоча загальна тенденція до зростання зберігається)
 • Положення щодо мінімального (de minimis) та сукупного (basket) розміру відповідальності є нормою на ринку– вони застосовуються в більшості угод (74% і 68% відповідно, порівняно з 73% і 66% у 2019 році)

Серед інших ключових висновків можна виокремити наступне:

 • Стабільне використання механізму страхування відповідальності за виконання гарантій і гарантій відшкодування збитків – популярність такого страхування знизилася в 2020 році на 2% (до 17%), хоча воно, як і раніше, використовувалося майже в половині угод на суму понад 100 млн. євро
 • Поступове зменшення використання механізму коригування купівельної ціни– мало місце невелике зниження використання механізму коригування купівельної ціни в M&A угодах (44% порівняно з 45% в 2019 році), що свідчить про те, що сторони прагнуть до більшої визначеності щодо розміру купівельної ціни на момент підписання трансакційних документів
 • Додаткові виплати продавцям залежно від ефективності придбаних об’єктів залишаються стабільними – незважаючи на очікування більшої кількості подібних виплат внаслідок COVID-19 зміни були незначними, хоча і в 21% угод. Це вище середнього рівня за останнє десятиліття, хоча їх популярність все ще не така висока, як у США

Регіональні відмінності

В Європі пандемія COVID-19 змінила баланс сил на користь покупців - аналогічно ситуації в США, де ринок також більше орієнтується на захист інтересів покупців. Однак ринкова практика в Європі в частині використання механізму коригування купівельної ціни в діапазоні 44-45% залишається незмінною протягом останніх трьох років. У цьому плані помітною є відмінність від США, де коригування купівельної ціни зустрічається майже в усіх угодах (95%).

За результатами аналізу також було виявлено помітні відмінності в практиці різних регіонів Європи, зокрема:

 • У Великій Британії механізм коригування купівельної ціни зустрічався в 54% угод, що значно більше ніж у Франції (36%) та країнах Бенілюксу (34%).
 • У країнах Центральної та Південної Європи зустрічалися значно вищі рівні обмеження відповідальності (67% і 76% угод відповідно мали обмеження відповідальності на рівні більше 50% від купівельної ціни) в порівнянні з середньоєвропейським показником у 43%.
 • Частка використання страхування відповідальності за виконання гарантій і гарантій відшкодування збитків залишається низькою у Франції, країнах Бенілюксу та країнах Південної Європи – від 5% до 20%, а також значно знизилася у Великій Британії (з 37% у 2019 році до 27% у 2020 році).
 • Використання механізму фіксованої купівельної ціни значно скоротилося у Великій Британії (30% порівняно з 61% у 2019 році), на противагу іншим європейським країнам.
 • У ЦСЄ спостерігалося значне зростання використання додаткових виплат продавцям за результатами ефективності придбаних об’єктів: 20% угод у порівнянні з 8% в 2019 році – що більше відповідає середньоєвропейському показнику в 21%.
 • Строки позовної давності, що застосовуються до претензій за невиконання гарантій є значно довшими в країнах ЦСЄ, Франції та країнах Південної Європи.
 • У третині (32%) угод арбітраж застосовувався як механізм вирішення спорів. У деяких регіонах (Велика Британія, Франція та країни Бенілюксу) він був менш популярний ніж в інших (ЦСЄ, німецькомовних та південноєвропейських країнах).

 Для отримання детальнішої інформації: https://cms.law/en/int/publication/cms-european-m-a-study-2021


Контактна особа для ЗМІ:

 Дарина Гордієнко

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

E: darina.gordienko@cms-cmno.com/+38044 3913377

 Про звіт

Звіт CMS 2021 року щодо M&A угод у Європі (далі – «Звіт») пропонує аналітичну оцінку положень M&A договорів, порівнює країни Європи та США, а також визначає тенденції на ринку. Компанія CMS проаналізувала M&A договори щодо приватних та публічних європейських компаній, що не включені до біржових списків, за чотирнадцятирічний період з 2007 до 2020 року.  З 5017 проаналізованих нами угод 408 відносяться до 2020 року, а 3849 – до 2010-2019 років.

 Про CMS

 Заснована у 1999 році, CMS є інтегрованою, міжнародною організацією, яка пропонує повний спектр юридичних та податкових консультацій. Маючи понад 70 офісів у більш як 40 країнах світу, зі штатом  у понад 4800 юристів, CMS має значний досвід надання юридичних консультацій як щодо питань  національного права, так і щодо комплксних мультиюрисдикційних проектів.

Для отримання більш докладної інформації просимо відвідати наш сайт в Інтернеті за адресою cms.law

Офіційні постачальники послуг