Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

Американська торговельна палата в Україні закликає переглянути принципи формування плати за нейтральність балансування газу

Американська торговельна палата в Україні закликає переглянути принципи формування плати за нейтральність балансування газу

Американська торговельна палата в Україні (Палата) послідовно підтримувала ініціативи щодо створення дієвих ринкових механізмів для прозорої та відкритої співпраці учасників газового ринку з Оператором газотранспортної системи України (Оператор ГТС) у рамках виконання вимог щодо балансування на ринку природного газу.

Однак відсутність у Оператора ГТС можливості вчиняти балансуючі дії шляхом закупівлі на товарних біржах короткострокових стандартизованих продуктів, недостатня прозорість складових плати за нейтральність та спірність обсягів газу, що використовуються під час її розрахунку, ставлять під сумнів імплементацію зазначеного ринкового механізму.

На думку експертів компаній-членів Палати, впровадження плати за нейтральність балансування за відсутності прозорої моделі розподілу витрат і необхідних елементів ринку не відповідатиме меті впровадження такої плати і в подальшому матиме негативний вплив на функціонування газового ринку в Україні.

Палата піднімала це питання у позиційних листах до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і Оператора ГТС. Також бізнес-спільнота об’єднана, Американською торговельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, а також трьома провідними профільними асоціаціями України: Асоціацією газовидобувних компаній України, Асоціацією газотрейдерів України й Асоціацією «Надрокористувачі України» звернулася до Секретаріату Енергетичного Співтовариства з проханням надати рекомендації для ефективного впровадження прозорого та недискримінаційного механізму розрахунку плати за нейтральність з урахуванням поточного стану розвитку ринку природного газу в Україні.

Американська торговельна палата в Україні закликає Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відтермінувати впровадження плати за нейтральність з метою створення необхідних ринкових механізмів,  а також розробки та оприлюднення методології розрахунку, що встановить прозорий, недискримінаційний та економічно обґрунтований тариф для учасників ринку природного газу.

Офіційні постачальники послуг