Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Комплаєнс-клуб

Учасники Комплаєнс-клубу обговорюють виклики та можливості запровадження ефективної системи комплаєнсу, зокрема питання створення комплаєнс-системи в Україні, беручи за основу позитивний досвід зарубіжних країн

Відповідальні члени Ради директорів

Сергій Чорний

EBS

Михайло Харенко

EBS

Співголови

Марина Ромась

Орест Стасюк

Павло Верхнятський

Офіційні постачальники послуг