Unfortunately, your browser does not support our website's current technology. Please use Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

УРА

Ви успішно зареєструвалися

Sytecs LLC

Андрій Чорний

Генеральний директор

Ми розробляємо комплексні програмно-апаратні рішення, які не тільки автоматизують основні бізнес-процеси наших замовників та нівелюють “людський фактор” при виконанні задач, але і спрощують виконання співробітниками виробничих завдань. Наші рішення поєднують ІТ-інфраструктуру управління підприємством та фізичні виробничі процеси, що дозволяє максимально ефективно розпоряджатися технічними та людськими ресурсами.

Світ змінюється і цифрова трансформація підприємства та забезпечення прозорості ланцюга постачання стають обов’язковими вимогами, які ставлять сьогодні споживачі. Лише компанії, які відповідають запитам ринку стають лідерами галузі. Наш досвід забезпечить перехід на сучасний рівень роботи Вашого підприємства, а експертність в автоматизації основних бізнес-процесів закладе основу вашої першості в галузі.

Контакти

Адреса Пров. Ковальський, 19,, Київ 03056, Україна
Телефон +38 (044) 225-7320
Електронна пошта info@sytecs.com.ua
Веб-сайт sytecs.com.ua

Офіційні постачальники послуг