Національний банк України вдосконалив валютний контроль за імпортом сировини в режимі переробки

Американська торговельна палата в Україні вітає затвердження Національним банком України Постанови №158 «Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями». Постановою розширено перелік типів митних декларацій, що використовуються банками для зняття імпортних операцій резидентів з валютного контролю. А саме, перелік доповнено митною декларацією ІМ-51 «Переробка на митній території». Таким чином, куплену імпортну сировину, розміщену в митний режим переробки, банки можуть знімати з валютного контролю. Це спрощує застосування митного режиму переробки під час імпорту сировини резидентами.

Компанії-члени Палати зверталися щодо встановлення такого порядку валютного контролю за імпортом сировини, яке допоможе прискорити зовнішньоекономічну діяльність.

Ми хотіли б подякувати усім членам Американської торговельної палати в Україні, які активно брали участь у процесі адвокації, за їх внесок.

Експерти компаній-членів Палати продовжать роботу над покращенням умов ведення міжнародної торгівлі.