Заява Американської торговельної палати в Україні щодо судової реформи

2-го червня Верховна Рада України планує до розгляду низку важливих законопроектів, спрямованих на реформування судової системи. Американська торговельна палата в Україні (Палата) неодноразово наголошувала на важливості проведення успішної судової реформи, оскільки вона є невід’ємним елементом відновлення довіри до судової системи, забезпечення належного захисту інтересів іноземних інвесторів та, у результаті, надходження в Україну нових інвестицій та, як наслідок, її економічного зростання.

Відтак, Палата вже довгий час підтримує проведення глибинної судової реформи, що стала б джерелом ефективних рішень для проблемних питань сьогодення, а також гармонійно поєднувала б низку важливих ініціатив, спрямованих у першу чергу на зниження корупції, політичного впливу на призначення суддів та вдосконалення системи виконання судових рішень.  Водночас, ми маємо певні застереження  щодо подальших обмежень права на доступ до суду, зокрема, щодо запровадження виключного права адвокатів на представництво в судах, оскільки це значно ускладнить захист інвесторами та суб’єктами господарювання своїх прав. Вважаємо, що це питання вимагає подальшого опрацювання в рамках роботи над реформою спеціального законодавства в сфері адвокатури та процесуального законодавства.

Отож, ефективна судова реформа повинна містити такі ключові компоненти як унеможливлення політичного впливу на вирішення кадрових  питань в судовій гілці влади,  запровадження нових антикорупційних механізмів, вдосконалення механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, оцінювання всіх суддів за чіткими критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності та залучення до системи нових професійних кадрів.

Усвідомлюючи важливість якісної реалізації зазначених змін, Палата закликає відповідальні органи влади сприяти  якнайшвидшому проведенню реформи судової системи в цілому, і зокрема в частині реформування системи виконання судових рішень, оскільки воно є невід’ємною частиною судового процесу, без якої право на справедливий суд не може бути повноцінно забезпечено.